TMR= ARoTMM< IFToMM

Romanian Presentation

1.           PREZENTARE.

DATE DE CONTACT, LOCAŢIE

Catedra T.M.R. îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice asigurând pregătirea în domeniul ştiinţei mecanismelor  pentru studenţii  următoarelor facultăţi: Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ştiinţe Aplicate, studii de master şi doctorat privind analiza, sinteza, modelarea şi controlul sistemelor mecanice inteligente.

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor este recunoscută prin mari personalităţi ştiinţifice, dintre care amintim: prof.dr.doc.şt.ing. Nicolae Manolescu, membru corespondent al Academiei Române, considerat fondatorul Şcolii româneşti de Teoria Mecanismelor, prof.dr.doc.şt.ing. Christian Pelecudi, vicepreşedinte IFToMM (Federaţia Internaţională pentru Promovarea Ştiinţei Mecanismelor şi a Maşinilor) în perioada 1975-1979, prof.dr.doc.şt.ing. Radu C. Bogdan, rector al Universităţii Transilvania din Braşov în perioada 1975-1979, ambasador al României în Japonia, director ştiinţific al Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române.

Ca o recunoaştere a valorii ştiinţifice a Şcolii româneşti de Mecanisme ai căror promotori sunt personalităţile menţionate anterior, IFToMM a inclus la nivelul conducerii sale cadre didactice din cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor, precum şi colegi din universitatea noastră sau alte universităţi şi a atribuit Catedrei T.M.R organizarea simpozionului internaţional IFToMM – SYROM.

Cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţei mecanismelor şi a roboticii a fost promovată la nivel internaţional prin Simpozioanele Internaţionale IFToMM, SYROM care s-au desfăşurat cu următoarele ediţii: SYROM’73, SYROM’77, SYROM’81, SYROM’85, SYROM’89, SYROM’93, SYROM’97, SYROM’01 şi SYROM’05.

Prof.dr.doc. Christian PELECUDI,  personalitate  ştiinţifică recunoscută la nivel internaţional  a fundamentat educaţia academică în domeniul Roboticii în România fiind apreciat în acest sens de întreaga comunitate academică de specialiate.  Ca fondator al Roboticii în ţara noastră a proiectat planurile de învăţământ, a iniţiat cursuri în domeniu, a promovat activitatea de cercetarea ştiinţifică, inclusiv prin contracte de specialitate fiind creatorul primului colectiv de cercetare-proiectare din Robotică intitulat  MEROTEHNICA şi iniţiatorul primului seminar ştiinţific de Roboţi Industriali la nivel naţional şi al Simpozioanelor Naţionale şi Internaţionale de Roboţi Industriali, care a avut prima ediţie în 1981.

Cadrele didactice din catedră au participat şi sunt incluse în Comitetul Executiv, Comisiile şi Comitetele de specialitate ale Federaţiei Internaţionale pentru Promovarea Ştiinţei Mecanismelor şi a Maşinilor- IFToMM, unele dintre acestea ocupând poziţii de conducere în cadrul IFToMM.

 

Adresa la care ne puteţi contacta este:

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, cod poştal 060042, Bucureşti,

Corp JC 100-112.

Telefon: +4021 402 9632

 

CONDUCEREA CATEDREI

ŞEF DE CATEDRĂ:

Prof.dr.ing. Barbu GRECU

Telefon: +40 (0)21 402 9632; +40 (0)21 402  9913

E-mail: bgrecu2000@yahoo.com

    

 

MEMBRII BIROULUI DE CONDUCERE:

Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU

Telefon: +40 (0)21 402 9632; +40 (0)21 402 9631

Telefon/Fax: +40 (0)21 316 95 84

E-mail: adrianacomanescu@yahoo.com

 

Conf.dr.ing. George Mihail ADÎR

Telefon: +40 (0)21 402 9632; +40 (0)21 40299252

E-mail: georgeadir@yahoo.com

Today, there have been 58768 visitorson this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=